Букинистическая литература.
Фальклор

Книжный магазин "Кнiгарня "Эўрыка"
220100, г. Минск, ул. Куйбышева,75
Тел.: +375 17 331-12-35
Факс.: +375 17 292-00-67
Velcom: +375 29 632-49-00
e-mail: magazin_evrika@mail.ru
http://www.evrica.belkniga.by

Название книги Автор Год издания Издательство Кол-во страниц Цена, бел.руб.
  1 2 3 4 5 6
1 Выявы міфалагічнага выраю Ненадавец А.М. 2010 Мн: Бел. навука 263 24 000
2 Беларускі каляндар на 1989 год.   1989 Беласток: Галоўнае праўленне Беларускага грамадска-культурнага таварыства 277 20 000
3 Этналогія Беларусі: традыцыйная культура насельніцтва ў гістрачнай перспектыве Навагродскі Т.А. і інш. 2009 Мн: БДУ 335 175 000
4 Літоўская гаспадыня, ці Наука аб утрыманні ў добрым стане хаты…   1993 Мн: Полымя 366 150 000
5 Пакаштуйце - смачна Рэўтовіч Т.У. 1993 Мн: Полымя 319 100 000
6 О чем рассказывают монеты Рябцевич В.Н. 1977 Мн: Народная асвета 399 35 000
7 Гульні, забавы, ігрышчы (Беларус. нар. творчасць) склад. Лозка А.Ю. 1996 Мн: Бел. навука 534 150 000
8 Вяселле: Абрад (Беларус. нар. творчасць)   1978 Мн: Навука і тэхніка 640 75 000
9 Вяселле. Песні ў 6-ці кнігах. Кн. 1 (Беларус. нар. творчасць)   1980 Мн: Навука і тэхніка 680 75 000
10 Вяселле. Песні ў 6-ці кнігах. Кн. 2 (Беларус. нар. творчасць)   1981 Мн: Навука і тэхніка 831 75 000
11 Вяселле. Песні ў 6-ці кнігах. Кн. 3 (Беларус. нар. творчасць)   1983 Мн: Навука і тэхніка 768 75 000
12 Вяселле. Песні ў 6-ці кнігах. Кн. 4 (Беларус. нар. творчасць)   1985 Мн: Навука і тэхніка 733 75 000
13 Вяселле. Песні ў 6-ці кнігах. Кн. 5 (Беларус. нар. творчасць)   1986 Мн: Навука і тэхніка 708 60 000
14 Вяселле. Песні ў 6-ці кнігах. Кн. 6 (Беларус. нар. творчасць)   1988 Мн: Навука і тэхніка 664 75 000
15 Песні савецкага часу (Беларус. нар. творчасць)   1970 Мн: Навука і тэхніка 576 45 000
16 Чарадзейныя казкі. Ч. 1-2 (Беларус. нар. творчасць)   1973, 1978 Мн: Навука і тэхніка 648, 696 290 000
17 Казкі ў сучасных запісах (Беларус. нар. творчасць)   1989 Мн: Навука і тэхніка 663 140 000
18 Сацыяльна-бытавыя казкі (Беларус. нар. творчасць)   1976 Мн: Навука і тэхніка 520 120 000
19 Фольклор и литература Белоруссии эпохи феодализма (14-18 вв.) Василенок С.И. 1961 М: Изд-во Московского университета 280 100 000
20 Нарысы па беларускаму фальклору Кабашкікаў К.П. 1963 Мн.: Выш. школа 164 120 000
21 Жывая крыніца: вус. нар. творчасць укл. Зелянкова М.А. 1991 Мн.: Юнацтва 271 30 000
22 Беларуская этнаграфія і фалькларыстыка: бібліяграфічны паказальнік (1945-1970 гг.) склад. Грынблат М.Я. 1972 Мн.: Навука і тэхніка 387 50 000
23 Бяздоннае багацце: легенды, паданні, сказы склад. Гурскі А.І. 1990 Мн.: Маст. літ. 255 60 000
24 Этнаграфія беларусаў: гістарыяграфія, этнагенэз, этнічная гісторыя   1985 Мн.: Навука і тэхніка 215 200 000
25 Эвалюцыя традыцый сямейнага выхавання беларусаў у 19-20 стст. Рыкава Л.В. 2009 Мн.: Бел. навука 311 35 000
26 Этнакультурныя працэсы ў гарадской сям'і беларусаў у апошняй трэці 20 - пачатку 21 стст. Калачова І.І. 2009 Мн.: Бел. навука 266 35 000
27 Узроўні фальклорных уплываў: зборнік   1982 Мн.: Навука і тэхніка 189 30 000
28 Лірыка беларускага вяселля Гілевіч Н.С. 1979 Мн.: Выш. школа 656 30 000
29 Песню - у спадчыну: мастацтвазнаўчыя артыкулы Ліс А. 1989 Мн.: Маст. літ. 295 70 000
30 Антырэлігійныя казкі, частушкі, прыказкі: фальклорны зборнік   1961 Мн.: Выд-ва Акадэміі навук БССР 270 60 000
31 Зберагаючы самабытнасць: з гісторыі народнага мастацтва і промыслаў Беларусі Лабачэўская В.А. 1998 Мн.: Бел. навука 375 130 000
32 Беларускія прыказкі, прымаўкі і загадкі склад. Рапановіч Я. 1958 Мн.: Дзяржаўнае выд-ва БССР 378 75 000
33 Промыслы і рамёствы Беларусі   1984 Мн.: Навука і тэхніка 192 200 000
34 Беларускі фальклор у сучасных запісах. Брэсц. вобл. Традыцыйныя жанры склад. Захарава Б.А. 1973 Мн.: Выд-ва БДУ 304 100 000
35 Казкі і апавяданні беларусаў-палешукоў Сержпутоўскі А.К. 1999 Мн.: Універсітэцкае 191 45 000
36 Казкі і апавяданні беларусаў Слуцкага павета Сержпутоўскі А.К. 2000 Мн.: Універсітэцкае 270 45 000
37 Беларусы. Т. 2. Дойлідства Лакотка А.І. 1997 Мн.: Тэхналогія 391 150 000
38 Беларусы. Т. 3. Гісторыя этналагічнага вывучэння Бандарчык В.К. 1999 Мн.: Бел. навука 365 50 000
39 Беларусы. Т. 4. Вытокі і этнічнае развіццё Бандарчык В.К. 2001 Мн.: Бел. навука 433 120 000
40 Беларусы. Т. 5. Сям'я Бандарчык В.К. 2001 Мн.: Бел. навука 375 50 000
41 Беларусы. Т. 6. Грамадскія традыцыі Бацяеў В.Ф. 2002 Мн.: Бел. навука 606 80 000
42 Беларусы. Т. 7. Вусная паэтычная творчасць Барташэвіч Г.А. 2004 Мн.: Бел. навука 586 45 000
43 Беларусы. Т. 12. Экраннае мастацтва Красінскі А.В. 2009 Мн.: Бел. навука 687 80 000
44 Слова - роднае, жывое, свабоднае: узоры жывой народнай мовы ў вуснах беларускай вёскі 1960-х - 1970-х гадоў Гілевіч Н.І. 2007 Мн.: Про Хрысто 216 55 000

Дата создания : 19.04.2016
E-mail : magazin_evrika@mail.ru

                  RATING ALL.BY