Букинистическая литература.
Гiсторыя

Книжный магазин "Кнiгарня "Эўрыка"
220100, г. Минск, ул. Куйбышева,75
Тел.: + 375 17 331-12-35
Факс.: +375 17 292-00-67
Velcom: +375 29 632-49-00
e-mail: magazin_evrika@mail.ru
http://www.evrica.belkniga.by

Название книги Автор Год издания Издательство Кол-во страниц Цена, бел.руб.
  1 2 3 4 5 6
1 Нашы славутыя землякі. Адысей з Беларусі: дакументальная аповесць Гузанаў В.Р. 1993 Мн.: Полымя 311 20 000
2 Нашы славутыя землякі. За небасхілам спякотнага Турана: Мікалай Пржавальскі Ярмоленка В. 2012 Мн.: Тэхналогія 72 20 000
3 Нашы славутыя землякі. Правадыр крылатых вершнікаў: Ян Кароль Хадкевіч Чарняўскі М.М. 1998 Мн.: Тэхналогія 62 20 000
4 Нашы славутыя землякі. Песняй даваў людзям радасць: Міхась Забэйда-Суміцкі Горбач А. 2007 Мн.: Тэхналогія 66 20 000
5 Нашы славутыя землякі. Неадменны сакратар адраджэння: Вацлаў Ластоўскі Янушкевіч Я. 1995 Мн.: Навука і тэхніка 72 25 000
6 Нашы славутыя землякі. "Нарадзіўся я ліцьвінам…": Тадэвуш Касцюшка Юхо Я. 1994 Мн.: Навука і тэхніка 72 25 000
7 Нашы славутыя землякі. Руплівец нашай старасветчыны: Яўстах Тышкевіч Каханоўскі Г.А. 1991 Мн.: Навука і тэхніка 63 25 000
8 Нашы славутыя землякі. У пошуках гармоніі Сусвету: Іван Яркоўскі Гапоненка В. 1993 Мн.: Навука і тэхніка 70 25 000
9 Нашы славутыя землякі. Чарадзей сёмага веку Траяна: Усяслаў Полацкі Тарасаў С.В. 1991 Мн.: Навука і тэхніка 67 20 000
10 Нашы славутыя землякі. Канцлер Вялікага Княства: Леў Сапега Саверчанка І. 1992 Мн.: Навука і тэхніка 63 20 000
11 Нашы славутыя землякі. Асветніца з роду Усяслава: Ефрасіння Полацкая Арлоў У.А. 1989 Мн.: Навука і тэхніка 53 25 000
12 Нашы славутыя землякі. Адысея наваградскай лекаркі.: Саламея Русецкая Грыцкевіч В.П. 1989 Мн.: Навука і тэхніка 53 25 000
13 Нашы славутыя землякі. Уладар гранічнага холаду: Жыгімонт Урублеўскі Гапоненка В. 1995 Мн.: Навука і тэхніка 64 20 000
14 Нашы славутыя землякі. Да ісціны - найпрасцейшым шляхам: Васіль Ермакоў Дабравольскі В.А. 1992 Мн.: Навука і тэхніка 60 20 000
15 Нашы славутыя землякі. Апостал яднання і веры: Язэп Руцкі Саверчанка І. 1994 Мн.: Навука і тэхніка 67 20 000
16 Нашы славутыя землякі. Эксперыментатар Беластоцкай гімназіі: Кароль Чаховіч Процька Т.С. 1990 Мн.: Навука і тэхніка 62 20 000
17 Нашы славутыя землякі. Прысуд выканаў невядомы: Ігнат Грынявіцкі Арлоў У.А. 1992 Мн.: Навука і тэхніка 52 20 000
18 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6-ці т. Т. 1. А-Беліца   1993 Мн.: БелЭн 494 130 000
19 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6-ці т. Т. 2. Беліцк - Гімн   1994 Мн.: БелЭн 537 150 000
20 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6-ці т. Т. 5. М - Пуд   1999 Мн.: БелЭн 592 120 000
21 Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Гомельская вобласць   1985 Мн.: БелСЭ 383 400 000
22 Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Мінская вобласць. Кн. 1-2   1987 Мн.: БелСЭ 284 600 000
23 Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Мінск   1988 Мн.: БелСЭ 333 400 000
24 Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Брэсцкая вобласць   1984 Мн.: БелСЭ 368 400 000
25 Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Магілёўская вобласць   1986 Мн.: БелСЭ 408 400 000
26 Гістарычна-археалагічны зборнік. Вып. 3 укл. Латанкоў М.І. 1994 Мн.: Ін-т гісторыі НАН Беларусі 286 120 000
27 Гістарычна-археалагічны зборнік. Вып. 4. Сярэднявечча укл. Мяцельскі А.А. 1994 Мн.: Ін-т гісторыі НАН Беларусі 226 120 000
28 Гістарычна-археалагічны зборнік. Вып. 7 укл. Лашакоў М.І. 1995 Мн.: Ін-т гісторыі НАН Беларусі 214 120 000
29 Касцярэзная вытворчасць Полацкай зямлі. 9-13 стст. Мядзведзева В.У. 2013 Мн.: Бел. навука 236 150 000
30 Древний Новоргрудок (посад-окольный город) Гуревич Ф.Д. 1981 Ленинград: Наука 160 200 000
31 Очерки материальной культуры Беларуси 16-18 вв. Молчанова Л.А. 1981 Мн.: Наука и техника 112 200 000
32 Киев и западные земли Руси в 9-13 вв.: сборник статей п/р Поболь Л.Д. 1982 Мн.: Наука и техника 127 200 000
33 Белорусское и смоленское зодчество 11-13 вв. Хозеров И.М. 1994 Мн.: Наука и техника 151 55 000
34 Древности Белоруссии и Литвы: сборник статей п/р Поболь Л.Д. 1982 Мн.: Наука и техника 175 150 000
35 Замкі і людзі Ткачоў М.А. 1991 Мн.: Навука і тэхніка 184 72 000
36 Древности Белорусии: материалы конференции по археологии Белоруссии и смежных территорий (1966) П/р Исаенко В.Ф. 1966 Мн.: Изд-во Академии наук БССР 335 200 000
37 Дреговичи Лысенко П.Ф. 1991 Мн.: Навука і тэхніка 244 200 000
38 Замкі Беларусі (13-17 стст.) Ткачоў М.А. 1977 Мн.: Полымя 83 300 000
39 Очерки по археологии Белоруссии. Ч. 1. ред. Исаенко В.Ф. 1970 Мн.: Наука и техника 272 58 000
40 Нарысы гісторыі клінковай зброі 10-13 стагоддзяў на Беларусі Плавінскі М.А. 2009 Мн.: ІП Логвінаў 158 300 000
41 Зброя Вялікага княства Літоўскага 1385-1576 гг. Бохан Ю. 2003 Мн.: Беларусь 88 400 000
42 Статут Вялікага княства Літоўскага 1588: Тэксты. Давед. Камен. рэд. Шамякін І.П. 1989 Мн.: БелСЭ 573 500 000
43 Хатынские Деревья жизни: документы и материалы сост. Буболо А.Ф. 2015 Мн.: НАРБ 430 140 000
44 З гісторыі краю і лёсаў людзей Воранаўшчыны: матэрыялы навук. гіст.-краязн. канф. склад. Аляшкевіч Д.С. 2006 Ліда 300 45 000
45 Нямецкая прапаганда на Беларусі 1941-1944 гг. Канфрантацыя паміж прапагандай і рэчаіснасцю. Выстаўка ў Берліне і Мінску   1996   80 80 000
46 Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941-1945: энцыкл. п/р Шамякіна І.П. 1990 Мн.: БелСЭ 680 120 000
47 Могилев: энцикл. справ. п/р Шамякіна І.П. 1990 Мн.: БелСЭ 472 45 000
48 Гомель: энцикл. справ. п/р Шамякіна І.П. 1990 Мн.: БелСЭ 527 20 000
49 Могилевская область. БССР п/р Снежковой Н.Л. и др. 1968 Мн.: Беларусь 170 35 000
50 Брестчина: легенды, события, люди Курков И.Н. 2005 Мн.: Медиафакт 272 90 000
51 Гродно и окрестности: справочник-путеводитель Граблевский И.С. 1987 Мн.: Полымя 160 29 000
52 Біяграфія Гарадзенскіх вуліц. Ад Фартоў да Каложы. Вашкевіч А. і інш. 2012 Гародня 369 350 000
53 Гародня 10-20 стст. Каралеўскі гарод з правінцыйным лёсам Баравік П. і інш. 2014 Гародня 513 145 000
54 Помнікі Слоніма Караткевіч В.Б. 1983 Мн.: Навука і тэхніка 102 60 000
55 Мінск на старых паштоўках (канец 19 - пачатак 20 ст.) Целеш В.М. 1984 Мн.: Беларусь 127 45 000
56 Мінск: старонкі жыцця дарэвалюцыйнага горада Шыбека З.В. 1994 Мн.: Полымя 341 120 000
57 Древний Минск Загорульский Э.М. 1963 Мн.: Госуд. изд-во БССР 118 120 000
58 Возникновение Минска Загорульский Э.М. 1982 Мн.: Изд-во БГУ 358 250 000
59 Архитектурные памятники Белоруссии Чантурия В.А. 1982 Мн.: Полымя 223 45 000
60 Архітэктура Беларусі: нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславян. І еўрап. кантэксце. У 4 т. Т. 4, кн.2. Архітэктура 20 - пачатку 21 стагоддзя. рэд. Лакотка А.І. 2009 Мн.: Бел. навука 790 120 000
61 Очерк истории эстетической мысли Белоруссии Дорошевич Э. 1972 М.: Искусство 319 45 000
62 Вілейскі павет. Гісторыка-краязнаўчы гадавік. Вып. 2 укл. Макарэвіч С. 2015 Мн.: А.М. Янушкевіч 321 75 000
63 Адсюль наш род, тут мой прычал Целеш В.М. 2013 Мн.: Кнігазбор 220 58 000
64 Белорусское движение. Очерк истории национального и революционного движение белоруссов (факсимиле 1921 г.) Турук Ф. 1994 Мн.: Белгеодезия 144 60 000
65 Беларускі гістарычны агляд: навуковы часопіс. Т. 9 Сш. 1-2 (16-17) снежань 2002 п/р Сагановіча Г.А. 2002 Мн.: БГА 340 100 000
66 Беларускі гістарычны агляд: навуковы часопіс. Т. 16. Сш. 2 (31) снежань 2009 г. п/р Сагановіча Г.А. 2009 Мн.: БГА 686 35 000
67 Беларускі гістарычны агляд: навуковы часопіс. Т. 21 Сш. 1-2 (40-41) восень 2014 п/р Сагановіча Г.А. 2014 Мн.: БГА 539 45 000
68 Беларускі гістарычны агляд: навуковы часопіс. Т. 18 Сш. 1-2 (34-35) снежань 2011 п/р Сагановіча Г.А. 2011 Мн.: БГА 450 45 000
69 Беларускі гістарычны агляд: навуковы часопіс. Т. 22 Сш. 1-2 (42-43) снежань 2015 п/р Сагановіча Г.А. 2015 Мн.: БГА 377 58 000
70 Беларускі гістарычны агляд: навуковы часопіс. Т. 20 Сш. 1-2 (38-39) снежань 2013 п/р Сагановіча Г.А. 2013 Мн.: БГА 304 45 000
71 Сыны і пасынкі Беларусі укл. Барыс С.В. 1996 Мн.: Полымя 416 45 000
72 Кароткі нарыс гісторыі Беларусі Ігнатоўскі У.М. 1991 Мн.: Беларусь 190 28 000
73 Музеі Беларусі (1941-1991 гг) Гужалоўскі А.А. 2004 Мн.: НАРБ 218 50 000
74 "…Міласці Вашай просім", альбо Адзін год у навейшай гісторыі Беларусі, адлюстраваны ў лістах, заявах, скаргах і іншых формах звароту грамадзян. Зборнік дакументаў укл. Гужалоўскі А.А. 2006 Мн.: НАРБ 280 55 000
75 Каталіцызм на паграніччы. Адносіны каталіцкай царквы да ўкраінскага і беларускага пытання ў Польшчы ў 1918-1925 г. Мруз М. 2009 Мн.: Медысонт 304 45 000
76 Вырваныя бачыны. Да гісторыі саюзу Беларускае Моладзі. Юрэвіч Л. 2001 Мн.: Энцыклапедыкс 214 30 000
77 Гісторык з Віцебска (жыццяпіс Аляксея Сапунова) Хмяльніцкая Л. 2001 Мн.: Энцыклапедыкс 256 45 000
78 Спробы стварэння арганізацыі беларускага войска Кушаль Ф. 1999 Мн.: БГА 166 65 000
79 Historia Bialorusi Kosman M. 1979 Warszawa 404 120 000
80 Вялікае Княства Літоўскае: гісторыя вывучэння ў 1991-2003 гг. п/р Каўн С.Б. 2006 Мн.: Медысонт 544 115 000
81 Невядомая нам краіна: Беларусь у яе этнаграфічных межах Трусаў А. 2009 Мн.: Кнігазбор 152 72 000
82 Рэха даўняга часу Пазняк З.С. 1985 Мн.: Народная асвета 111 120 000
83 Гартаванне спадчыны Кузняцоў М.В. 2012 Мн.: Права і эканоміка 433 150 000
84 Імя тваё Белая Русь укл. Сагановіч Г.М. 1991 Мн.: Полымя 319 45 000
85 Войска Вялікага Княства Літоўскага ў 15-17 стст. Сагановіч Г.М. 1994 Мн.: Навука і тэхніка 79 45 000
86 Невядомая вайна: 1654 - 1667 Сагановіч Г.М. 1995 Мн.: Навука і тэхніка 144 65 000
87 Сведкі беларускай мінуўшчыны (зборнік дакументаў і матэрыялаў па гісторыі Беларусі 6-15 стст.) Ганцова С.К. і інш. 1996 Мн.: 167 65 000
88 Хроніка "Белай Русі". Нарыс гісторыі адной геаграфічнай назвы Белы А. 2000 Мн.: Энцыклапедыкс 238 120 000
89 За дваццаць пяць гадоў (1903-1928): успаміны аб працы першых беларускіх палітычных арганізацый: Беларуская рэвалюцыйная грамада, Беларуская сацыялістычная грамада. Луцкевіч А. 1991 Мн.: БелСЭ 64 40 000
90 Ілюстраваная храналогія гісторыі Беларусі. У 2 кн. п/р Пашкова Г.П. і інш. 1995, 1997 Мн.: БелЭН 221, 192 120 000
91 Ілюстраваная гісторыі старадаўняй Беларусі: Першабытны перыяд Чарняўскі М.М. 2003 Мн.: Выд. Цэнтр БДУ 144 50 000
92 Полоцк: исторический очерк п/р Петрикова П.Т. И др. 1987 Мн.: Наука и техника 320 45 000
93 Падарожжа па краіне беларусаў: нарысы Вольскі В.Ф. 2006 Мн.: Маст. літ. 319 30 000
94 Великие князья литовские (13-18 вв.)   1996 Вильнюс 158 150 000
95 Нарысы гісторыі Беларусі. У 2 ч. Касцюк П.М. и инш. 1994-1995 Мн.: Беларусь 527,526 60 000
96 Очерки истории Беларуси: уч. пос. Чигринов П.Г. 2004 Мн.: Выш. шк. 463 45 000
97 Деревянные сооружения Минска 13-17 вв. (Опыт архит.-археол. реконструкции) Русов П.А. 1992 Мн.: Навука і тэхніка 53 120 000
98 Старажытная Беларусь: Полацкі і навагародскі перыяды Ермаловіч М. 2001 Мн.: Маст. літ. 366 250 000
99 Беларуская Дзяржава: Вялікае княства Літоўскае Ермаловіч М. 2000 Мн.: Беллітфонд 448 350 000
100 Кастусь Каліноўскі і нацыятворчы працэс у Беларусі: матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Лондан, 27-29 сакавіка 2014 г.) п/р Смаленчука А. 2015 Мн.: Зм. Колас 180 85 000
101 Асабістыя архівы Беларусі канца 18 - пачатка 21 стст. Іванова В. 2014 Мн.: Зм. Колас 404 115 000
102 Восень 1939 года ў гістарычнай традыцыі і вуснай гісторыі п/р Смаленчука А. 2015 Мн.: Зм. Колас 280 115 000
103 Гарадзенскі палімпсест. 2011. Асоба, грамадства, дзяржава. 15-20 стст. п/р Смаленчука А. 2012 Мн.: Зм. Колас 384 60 000
104 Гарадзенскі соцыум. Чалавек у прасторы горада. 15-20 стст.: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гародня, 7-8 лістапада 2014 г.) п/р Смаленчука А. 2015 Мн.: Зм. Колас 380 115 000
105 Гарадзенскі соцыум. Гісторыя і памяць. 15-20 стст.: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гародня, 9-10 лістапада 2013 г.) п/р Краўцэвіча А.К. 2013 Гародня 327 115 000
106 Беларусь бязь межаў Сурмач Г. 2013 Мн.: Лімарыус 684 86 000
107 За кардонам Бацькаўшчны: успаміны Туронак Ю. 2010 Мн.: Медысонт 276 40 000
108 От Немана к берегам Тихого океана Грицкевич В.П. 1986 Мн.: Полымя 303 58 000
109 Белорусы в Москве. 17 в. Из истории русско-белорусских связей Абецэдарский Л.С. 1957 Мн.: Изд-во БГУ 60 72 000
110 Беларусы ў Велікабрытаніі Гардзіенка Н.С. 2010 Мн.: Медысонт 620 50 000
111 Беларусы ў ЗША Кіпель В. 1993 Мн.: Беларусь 352 20 000
112 Эпізоды Кіпель Я. 1998 Нью Ёрк 305 115 000
113 Беларусь і Балгарыя - дружба, супрацоўніцтва, братэрства Мельцар Д.Б. 1973 Мн.: Выд-ва БДУ 248 14 000
114 Мы: Аповесць пра нашы прозвішчы Ліпскі У.С. 2006 Мн.: Беларусь 262 50 000

Дата создания : 19.04.2016
E-mail : magazin_evrika@mail.ru

                  RATING ALL.BY